نشریه خبری کافه نیوز دالاس

- Advertisement -

همه نوشته ها

FORF F-150 lightning

FORF F-150 lightning

مهرداد مدنی

نرخ بین المللی برابری ارزها

USD - US Dollar
EUR
+0.13%
 • USD 1.13
 • EUR 1,00
 • GBP 0.85
CAD
+0.48%
 • USD 0.78
 • EUR 0,69
 • GBP 0.59
AUD
+0.79%
 • USD 0.71
 • EUR 0,63
 • GBP 0.53
GBP
+0.18%
 • USD 1.33
 • EUR 1,18
 • GBP 1.00
IRR
-0%
 • USD 0.00
 • EUR 0,00
 • GBP 0.00
AED
-0%
 • USD 0.27
 • EUR 0,24
 • GBP 0.20
SAR
-0%
 • USD 0.27
 • EUR 0,24
 • GBP 0.20
NZD
+0.46%
 • USD 0.68
 • EUR 0,60
 • GBP 0.51
JPY
+0.12%
 • USD 0.01
 • EUR 0,01
 • GBP 0.01
CNY
+0.12%
 • USD 0.16
 • EUR 0,14
 • GBP 0.12
SGD
+0.35%
 • USD 0.73
 • EUR 0,65
 • GBP 0.55
CHF
+0.19%
 • USD 1.09
 • EUR 0,96
 • GBP 0.82
TRY
+2.02%
 • USD 0.07
 • EUR 0,07
 • GBP 0.06
KWD
-0.01%
 • USD 3.31
 • EUR 2,92
 • GBP 2.49
IQD
-0.1%
 • USD 0.00
 • EUR 0,00
 • GBP 0.00
INR
+0.09%
 • USD 0.01
 • EUR 0,01
 • GBP 0.01
RUB
-0.27%
 • USD 0.01
 • EUR 0,01
 • GBP 0.01

نرخ ارزش ارزهای دیجیتال

Bitcoin
$57,135.68
+334.66
Ethereum
$4,538.33
-30.18
Litecoin
$206.78
-1.02
DigitalCash
$177.72
-1.5
Monero
$239.19
+9.44
Nxt
$0.02
0
Ethereum Classic
$47.55
+0.15
Dogecoin
$0.21
0
ZCash
$226.50
-1.19
Bitshares
$0.05
0
DigiByte
$0.05
0
Ripple
$0.98
-0.01
BitcoinDark
$143.53
+0.84
PeerCoin
$0.90
+0.01
CraigsCoin
$0.01
0

Haideh Bashash