نشریه خبری کافه نیوز دالاس

- Advertisement -

همه نوشته ها

FORF F-150 lightning

FORF F-150 lightning

مهرداد مدنی

نرخ بین المللی برابری ارزها

USD - US Dollar
EUR
-0.07%
 • USD 1.17
 • EUR 1,00
 • GBP 0.86
CAD
-0.29%
 • USD 0.79
 • EUR 0,67
 • GBP 0.58
AUD
-0.07%
 • USD 0.73
 • EUR 0,62
 • GBP 0.53
GBP
+0.03%
 • USD 1.37
 • EUR 1,17
 • GBP 1.00
IRR
0%
 • USD 0.00
 • EUR 0,00
 • GBP 0.00
AED
-0%
 • USD 0.27
 • EUR 0,23
 • GBP 0.20
SAR
0%
 • USD 0.27
 • EUR 0,23
 • GBP 0.19
NZD
+0.12%
 • USD 0.70
 • EUR 0,60
 • GBP 0.51
JPY
+0.06%
 • USD 0.01
 • EUR 0,01
 • GBP 0.01
CNY
+0.03%
 • USD 0.15
 • EUR 0,13
 • GBP 0.11
SGD
-0.02%
 • USD 0.74
 • EUR 0,63
 • GBP 0.54
CHF
-0.14%
 • USD 1.08
 • EUR 0,92
 • GBP 0.79
TRY
+0.33%
 • USD 0.11
 • EUR 0,10
 • GBP 0.08
KWD
-0.04%
 • USD 3.32
 • EUR 2,84
 • GBP 2.43
IQD
-0.07%
 • USD 0.00
 • EUR 0,00
 • GBP 0.00
INR
+0.02%
 • USD 0.01
 • EUR 0,01
 • GBP 0.01
RUB
-0.3%
 • USD 0.01
 • EUR 0,01
 • GBP 0.01

نرخ ارزش ارزهای دیجیتال

Bitcoin
$41,483.77
-1204.73
Ethereum
$2,778.92
-131.77
Litecoin
$143.48
-9.84
DigitalCash
$151.43
-12.57
Monero
$223.40
-13.94
Nxt
$0.01
-0
Ethereum Classic
$44.38
-2.85
Dogecoin
$0.20
-0.01
ZCash
$102.76
-7.3
Bitshares
$0.04
-0
DigiByte
$0.04
-0
Ripple
$0.90
-0.04
BitcoinDark
$104.21
-3.03
PeerCoin
$0.65
-0.02
CraigsCoin
$0.01
-0

Haideh Bashash