نشریه خبری کافه نیوز دالاس

- Advertisement -

همه نوشته ها

FORF F-150 lightning

FORF F-150 lightning

مهرداد مدنی

نرخ بین المللی برابری ارزها

USD - US Dollar
EUR
+0.13%
 • USD 1.13
 • EUR 1,00
 • GBP 0.85
CAD
+0.48%
 • USD 0.78
 • EUR 0,69
 • GBP 0.59
AUD
+0.79%
 • USD 0.71
 • EUR 0,63
 • GBP 0.53
GBP
+0.18%
 • USD 1.33
 • EUR 1,18
 • GBP 1.00
IRR
-0%
 • USD 0.00
 • EUR 0,00
 • GBP 0.00
AED
-0%
 • USD 0.27
 • EUR 0,24
 • GBP 0.20
SAR
-0%
 • USD 0.27
 • EUR 0,24
 • GBP 0.20
NZD
+0.46%
 • USD 0.68
 • EUR 0,60
 • GBP 0.51
JPY
+0.12%
 • USD 0.01
 • EUR 0,01
 • GBP 0.01
CNY
+0.12%
 • USD 0.16
 • EUR 0,14
 • GBP 0.12
SGD
+0.35%
 • USD 0.73
 • EUR 0,65
 • GBP 0.55
CHF
+0.19%
 • USD 1.09
 • EUR 0,96
 • GBP 0.82
TRY
+2.02%
 • USD 0.07
 • EUR 0,07
 • GBP 0.06
KWD
-0.01%
 • USD 3.31
 • EUR 2,92
 • GBP 2.49
IQD
-0.1%
 • USD 0.00
 • EUR 0,00
 • GBP 0.00
INR
+0.09%
 • USD 0.01
 • EUR 0,01
 • GBP 0.01
RUB
-0.27%
 • USD 0.01
 • EUR 0,01
 • GBP 0.01

نرخ ارزش ارزهای دیجیتال

Bitcoin
$56,771.97
-84.32
Ethereum
$4,559.58
-4.34
Litecoin
$203.32
-0.84
DigitalCash
$177.25
+0.81
Monero
$241.16
+9.46
Nxt
$0.02
-0
Ethereum Classic
$47.16
-0.12
Dogecoin
$0.21
0
ZCash
$223.55
+3.56
Bitshares
$0.05
0
DigiByte
$0.05
0
Ripple
$0.98
0
BitcoinDark
$142.61
-0.21
PeerCoin
$0.86
-0.03
CraigsCoin
$0.01
-0

Haideh Bashash