نشریه خبری کافه نیوز دالاس

- Advertisement -

همه نوشته ها

FORF F-150 lightning

FORF F-150 lightning

مهرداد مدنی

نرخ بین المللی برابری ارزها

USD - US Dollar
EUR
-0%
 • USD 1.16
 • EUR 1,00
 • GBP 0.84
CAD
-0.11%
 • USD 0.81
 • EUR 0,70
 • GBP 0.59
AUD
-0.38%
 • USD 0.75
 • EUR 0,65
 • GBP 0.55
GBP
-0.28%
 • USD 1.38
 • EUR 1,19
 • GBP 1.00
IRR
-0.03%
 • USD 0.00
 • EUR 0,00
 • GBP 0.00
AED
-0%
 • USD 0.27
 • EUR 0,23
 • GBP 0.20
SAR
-0.01%
 • USD 0.27
 • EUR 0,23
 • GBP 0.19
NZD
-0.22%
 • USD 0.72
 • EUR 0,62
 • GBP 0.52
JPY
+0.41%
 • USD 0.01
 • EUR 0,01
 • GBP 0.01
CNY
-0.08%
 • USD 0.16
 • EUR 0,14
 • GBP 0.11
SGD
-0.02%
 • USD 0.74
 • EUR 0,64
 • GBP 0.54
CHF
+0.15%
 • USD 1.09
 • EUR 0,94
 • GBP 0.79
TRY
-0.85%
 • USD 0.10
 • EUR 0,09
 • GBP 0.08
KWD
+0.07%
 • USD 3.31
 • EUR 2,86
 • GBP 2.41
IQD
-0.07%
 • USD 0.00
 • EUR 0,00
 • GBP 0.00
INR
-0.17%
 • USD 0.01
 • EUR 0,01
 • GBP 0.01
RUB
-0.43%
 • USD 0.01
 • EUR 0,01
 • GBP 0.01

نرخ ارزش ارزهای دیجیتال

Bitcoin
$62,382.42
-700.44
Ethereum
$4,201.33
+16.41
Litecoin
$193.00
-2.33
DigitalCash
$203.48
-2.71
Monero
$287.31
-0.75
Nxt
$0.02
0
Ethereum Classic
$54.79
-0.48
Dogecoin
$0.27
0
ZCash
$165.51
-7.23
Bitshares
$0.05
0
DigiByte
$0.05
0
Ripple
$1.11
+0.01
BitcoinDark
$156.71
-1.76
PeerCoin
$0.82
-0.04
CraigsCoin
$0.01
-0

Haideh Bashash