نشریه خبری کافه نیوز دالاس

- Advertisement -

همه نوشته ها

FORF F-150 lightning

FORF F-150 lightning

مهرداد مدنی

نرخ بین المللی برابری ارزها

USD - US Dollar
EUR
+0.24%
 • USD 1.17
 • EUR 1,00
 • GBP 0.85
CAD
+0.56%
 • USD 0.78
 • EUR 0,67
 • GBP 0.57
AUD
+0.34%
 • USD 0.73
 • EUR 0,62
 • GBP 0.53
GBP
+0.25%
 • USD 1.37
 • EUR 1,17
 • GBP 0.99
IRR
-0.01%
 • USD 0.00
 • EUR 0,00
 • GBP 0.00
AED
0%
 • USD 0.27
 • EUR 0,23
 • GBP 0.20
SAR
-0.01%
 • USD 0.27
 • EUR 0,23
 • GBP 0.19
NZD
+0.19%
 • USD 0.70
 • EUR 0,60
 • GBP 0.51
JPY
-0.08%
 • USD 0.01
 • EUR 0,01
 • GBP 0.01
CNY
+0.07%
 • USD 0.15
 • EUR 0,13
 • GBP 0.11
SGD
+0.07%
 • USD 0.74
 • EUR 0,63
 • GBP 0.54
CHF
+0.33%
 • USD 1.07
 • EUR 0,91
 • GBP 0.78
TRY
+0.5%
 • USD 0.12
 • EUR 0,10
 • GBP 0.08
KWD
-0.01%
 • USD 3.32
 • EUR 2,82
 • GBP 2.40
IQD
-0.02%
 • USD 0.00
 • EUR 0,00
 • GBP 0.00
INR
+0.19%
 • USD 0.01
 • EUR 0,01
 • GBP 0.01
RUB
+0.3%
 • USD 0.01
 • EUR 0,01
 • GBP 0.01

نرخ ارزش ارزهای دیجیتال

Bitcoin
$47,774.54
+161.88
Ethereum
$3,401.51
-8.99
Litecoin
$179.29
-1.91
DigitalCash
$196.70
-4.2
Monero
$268.61
+4.55
Nxt
$0.02
0
Ethereum Classic
$56.34
-0.27
Dogecoin
$0.24
-0
ZCash
$137.64
+2.68
Bitshares
$0.05
-0
DigiByte
$0.06
-0
Ripple
$1.07
-0
BitcoinDark
$120.01
+0.41
PeerCoin
$0.89
-0.02
CraigsCoin
$0.01
0

Haideh Bashash