نشریه خبری کافه نیوز دالاس

تعریف رنگ کلاه های ایمنی در آمریکا

۹۲

- Advertisement -

تعریف درست هر مسئولیت، شغل و حتا ابزاری سبب ایجاد دسته بندی و قانون رعایت هر چیزی برای قرار گرفتن در این دسته بندی و استفاده از آن استاندارد سازی است.

شوربختانه در کشور ما استاندارد در مقام تعریف و تأیید برخی موارد باقی مانده است و ایران به دلیل وارداتی بودن کشور، فقط در حال استفاه از تعریف های دیگران در امر استاندارد سازی است.

در ادامه استانداردهای کلاههای ایمنی در آمریکا را که استانداردی برای تمامی سایت ها و کارگاههای ساخت خانه گرفته تا جاده و کارخانه صادق است را مرور می کنیم. این موارد از درسهای ایمنی در حمل و نقل آمریکا است که برای رانندگان حمل های ویژه و کسانی که از ماشین های راه سازی استفاده می کنند کاربرد دارد.

کلاه ایمنی سفید: برای مهندسان، مدیران پروژه و سوپروایزرها استفاده می شود.

کلاه آبی: برای برق کاران، نجاران و کلیه تکنسین های فنی بکار می رود

کلاه قرمز: برای آتشنشان ها می باشد.

کلاه سبز: برای مامور کنترل رعایت ایمنی محل می باشد.

کلاه ایمنی خاکستری: برای بازدید کنندگان می باشد.

کلاه زرد: برای کارگران و هر نیرویی که در حال جابجا کردن تجهیزات یا استفاده از تجهیزات خاصی در ساختن آن پروژه می باشد.

کلاه قهوه ای: برای کسانی که از تجهیزات گرمایشی بالا استفاده می کنند همانند جوشکاران یا مشعل به دستان یا کسانی که قیر داغ می کنند.

شایان ذکر است که اگر سایتی کلاه ایمنی مثلا بازدید کننده را نداشته باشد، از ورود هر بازدید کننده ای مامور ایمنی جلوگیری می نماید.

بد نیست کمی استاندارد باشیم و استانداردهای خود را تعریف و رعایت نماییم.

- Advertisement -

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.