نشریه خبری کافه نیوز دالاس

بهبود حافظه برای بخاطر سپردن اسامی

۱۰۶

- Advertisement -

به گفته کارشناسان حافظه، روشهایی برای بهبود حافظه شما برای بخاطر سپردن اسامی مردمی که شما ملاقات می کنید، وجود دارد.

یکی از این روشها این است که شما با دیدن نام فرد بتوانید یک مورد زندگی که با دیدن آن فرد در اندیشه شما ایجاد می شود را معیار به خاطر سپردن آن فرد نمایید. مثلن اگر فردی را دیدید با اسامی دارای معنا، شما سعی کنید معنای نام او را به ذهن بسپارید و با دیدن او زین پس نام آن فرد می شود مترادف معناییش و شما سریعتر نام فرد را به یاد می آورید. اگر نام فرد خاص باشد، مثل کاوه، سارا، پروین و… شما بهتر است نام فرد را از سرچشمه آن بخاطر بسپارید، کاوه آهنگر، سارا همسر ابراهیم، پروین اعتصامی و خواهید دید این امر را برای چند نفر هم که باشند بطور مشترک می توانید استفاده کنید.

حتی چهره برخی افراد برای شما یاد آور شی، حیوان یا حشره ای است، مهم نیست و نگران نباشید، او در ذهن شما نیست و نمی بیند شما در موردش چه تصویر سازی دارید برای همین اگر فردی را دیدید شبیه خوک، گوسفند، بز، کوآلا و بقچه، دَم کنی، ملخ، سفره ماهی و… می توانید در ذهن خود نام آن فرد را با آن شی مرتبط کنید و به ذهن بسپارید. ذهن شما ناخودآگاه وقتی فرد را می بیند و در ذهنتان پیشتر او را شبیه ذوزنقه تصور کرده اید و سپرده اید، به راحتی ذهن شما ناخودآگاه نام آن فرد را برای شما می آورد و شما نام او را به یاد می آورید.

البته کارشناسان حافظه می گویند، تا نام فرد را دقیق نمی دانید و یا حتی نمی دانید او را به چیزی شبیه نسازید، زیرا ذهن شما شباهت را بعنوان اصل و نام واقعی را بعنوان پوشش برمی گزیند و اینگونه، نام چون اعتبار کمی می یابد به زودی فراموش می شود، اما هنگامی که نامی را بدانید و بعد موردی را به او شبیه سازید، اینگونه آن شباهت سازی پوششی است و در درون خود نام واقعی را به یدک می کشد و به یاد می آورد.

می دونم پس از خواندن این موضوع طبع طنز آلودتان باز می شود و آقای خوک و خانم دَم کنی و… برای خنده مطرح می شود، اما این امر واقعیت ذهنی است و می توانید زین پس آن را امتحان کنید، بخصوص دوستانی که نیاز به یادسپاری اسامی بسیار دارند.

Haideh Bashash

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.