نشریه خبری کافه نیوز دالاس

تاریخچه سلام نظامی (The Hand Salute)

۱۱۶

- Advertisement -

سلام نظامی یک احترام ساده به مافوق نباید تلقی شود. این یک حرکت و ژست نمادین است که نشان افتخار کردن به توانایی، اتحاد و تعهد سربازان و مافوقانشان است. اما تاریخچه سلام نظامی نیز جالب است. برخی کارشناسان تاریخی بر این باورند که سلام نظامی از اواخر دوره روم باستان رواج یافته است، که ترور کردن شخصیت های بزرگ رواج یافته بود.

هنگامیکه یک شهروند می خواسته یکی از مقامات را ببیند باید دست راست خود را بالا نگه می داشته است تا نشان دهد که سلاح همراهش ندارد. شوالیه های زره پوش نیز دست چپ خود را در پشتشان قرار می داده اند و دست راست را بالا نگه می داشتند و این تبدیل به احترام بین شوالیه ها گردید. این روند که کف دست راست بالا گرفته می شد از اروپا وارد آمریکا می شود. در آمریکا این روند به برداشتن کلاه توسط نظامیان در هنگام احترام به مافوق تبدیل گشت و نظامیان کلاهشان را برای احترام در برابر مافوق درمی آوردند، تا اینکه در سال 1820 این حرکت با لمس کردن لبه کلاه با دست راست اصلاح شد و ماندگار. در آمریکا سلام نظامی برای سه مورد احترام به مافوق، پرچم و کشور می بایست استفاده گردد.
روش سلام نظامی در میان مردم به اشتباه نوعی تواضع و خشوع در برابر مافوق که اجباری است تلقی می شود، اما در واقع سلام نظامی سربازان با سلام مافوقشان می بایست پاسخ داده شود، زیرا هر دو اسلحه به دست و عضو حرفه ای از ارتش هستند که در جایگاههای گوناگون اما با یک هدف قرار دارند کشور قرار دارند و هر دو گروه به احترام پاسداری از کشور و پرچم، به یکدیگر احترام می گذارند و یکدیگر را بزرگ می شمارند.

- Advertisement -

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.