نشریه خبری کافه نیوز دالاس

دانش آموزان مدارس دالاس کماکان می توانند آموزش از خانه را پیگیری نمایند

دانش آموزان مدارس دالاس کماکان می توانند آموزش از خانه را پیگیری نمایند

۱۷۹

- Advertisement -

پس از دستور به بازگشایی مشاغل در بسیاری از مناطق شهر دالاس، مدارس نیز طی اطلاعیه ای به خانواده های عنوان کرده بودند که زین پس آموزش از راه دور و از خانه را متوقف و دانش آموزان می بایست به مدارس بازگردند و در برخی مناطق نیز گزارش شده است که برای بازگشت دانش آموزان تاریخ مشخصی نیز مطرح کرده بودند.

اما به تازگی با شیوع موج دوم کرونا و افزایش شدید آن و نگرانی خانواده ها از رشد بیماری، خانواده های بسیاری با مدارس در مناطق گوناگون تماس گرفته اند و مجموع این تماس ها منجر به ادامه برنامه آموزش از راه دور و در واقع از خانه برای مدارس بود و البته در کنار آن برخی مناطق مدارس نیز همزمان باز می باشند.

در گزارش ها و ایمیل هایی که از سوی مدارس به خانواده های زده شده بود از پایان برنامه تدریس از راه دور مطرح شده بود و زمانی را برای فرستادن فرزندان به مدارس عنوان کرده بودند که با تماس های خانواده های سرانجام مدارس به هر دو روش رضایت داده اند.

مدارس کماکان تأکید دارند در صورت تغییر شرایط فراگیری کرونا، تصمیم ها تغییر خواهد کرد و در صورت بهبود شرایط مدارس باز خواهند شد.

- Advertisement -

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.