نشریه خبری کافه نیوز دالاس

مدیریت مدرسه های منطقه فریسکو می گویند والدین باید مربی فرزندانشان که در ترم پاییز در خانه می مانند، باشند

مدیریت مدرسه های منطقه فریسکو می گویند والدین باید مربی فرزندانشان که در ترم پاییز در خانه می مانند، باشند

۱۸۷

- Advertisement -

مدیریت کل مدرسه های منطقه فریسکو اعلان کرده است برای دوره پاییز مدرسه ها، خانواده ها و دانش آموزان انتخاب می کنند که روش آموزش چهره به چهره بین آموزگاران و دانش آموزان که حالت حضوری در مدرسه ها است را برمی گزینند یا روش آموزش از راه دور و مجازی.

در صورتیکه خانواده ها روش مجازی را برگزینند، وس کانینگهام مدیر مدرسه های منطقه فریسکو معتقد است خانواده ها بعنوان مربیان اصلی نقش بزرگی در این میان دارند زیرا فرزندان در فراگیری موارد تدریسی توانمندی های متفاوتی را از خود بروز می دهند.

او عنوان کرده است بسیاری از والدین پس از ترک دانشگاه یا کالج از محیط تحصیلی فاصله گرفته اند و لازم است برای فراگیری تکنیک هایی خود را آماده کنند.

این گفته ها بیانگر این است که ممکن است با ادامه روند بیماری مدرسه های منطقه فریسکو کماکان روش آموزش مجازی را ادامه دهند.

- Advertisement -

منبع دالاس نیوز مورنینگ

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.