نشریه خبری کافه نیوز دالاس

- Advertisement -

درباره ما

تارنما(وب سایت) D Café News Magazine یک مجله چند رسانه ای است که قصد آن ایجاد پلی ارتباطی بین مردمان ایران فرهنگی، ساکن آمریکای شمالی و کشورهای خارج از ایران با یکدیگر می باشد و البته نگاهی به داخل مرزهای ایران و ایجاد یک نوع پل ارتباط خبری و اطلاعاتی برای پر کردن خلا، رسانه ای بی طرف برای ایرانیان می باشد. رسانه ای برای خود ایرانیان بدون هرگونه وابستگی به جایی یا کشوری. به دلیل بیشینه بودن زبان مردمان ایران فرهنگی ساکن خارج به زبان فارسی که همانا زبان اتحاد بخش تمامی ایرانیان در سرتاسر گیتی هم می باشد، تارنما در این زمان به زبان فارسی می باشد.

CONTACT INFO

Phone: 1.800.123.4567
Email: info@www.dcafenews.com
Web: dcafenews.com

Haideh Bashash