نشریه خبری کافه نیوز دالاس
مرور برچسب

آتش بازی

نقص در سیستم آتش بازی در Plano سبب آتش سوزی اعلان شد

همچوهر سال مناطق گوناگون آمریکا در 4 جولای پذیرای آمریکاییان برای مراسم آتش بازی بودند. هرچند اعلان شده بود که محدودیت هایی از نظر تجمع اعمال خواهد شد و برخی مراسم ها نیز لغو خواهند گشت، اما…