نشریه خبری کافه نیوز دالاس
مرور برچسب

آرامگاه پدربزرگ کوروش بزرگ

گور دختر

در میان دشتی سرسبز و باریک مشهور به دشت ارم بوشهر که چارسوی آن را کوههای بلند در بر گرفته، در جایگاهی خلوت و دور افتاده که اکنون کمتر کسی در آنجا گام می نهد، آرامگاهی قرار دارد که هر بیننده…