نشریه خبری کافه نیوز دالاس
مرور برچسب

آموزش از راه دور

مدیریت مدرسه های منطقه فریسکو می گویند والدین باید مربی فرزندانشان که در ترم پاییز در خانه می مانند،…

مدیریت کل مدرسه های منطقه فریسکو اعلان کرده است برای دوره پاییز مدرسه ها، خانواده ها و دانش آموزان انتخاب می کنند که روش آموزش چهره به چهره بین آموزگاران و دانش آموزان که حالت حضوری در مدرسه…

دانش آموزان مدارس دالاس کماکان می توانند آموزش از خانه را پیگیری نمایند

پس از دستور به بازگشایی مشاغل در بسیاری از مناطق شهر دالاس، مدارس نیز طی اطلاعیه ای به خانواده های عنوان کرده بودند که زین پس آموزش از راه دور و از خانه را متوقف و دانش آموزان می بایست به…