نشریه خبری کافه نیوز دالاس
مرور برچسب

ئرزشکاران اسرائیلی

ورزش ایران با کمک مجلس آماده تعلیق کامل در همه رشته ها در رقابت های جهانی می شود

مجلس ایران همچو همیشه در راستای ایستادگی در جلوی اسرائیل که به نوعی خوراک داخلی برای ایران محسوب می شود طرحی را در حال بررسی در دست دارد که امروز تصویب دو فوریت طرح با عنوان غیرقانونی شدن…