نشریه خبری کافه نیوز دالاس
مرور برچسب

بازگشایی مدارس

به گزارش TEA مدارس می‌توانند بازگشایى را ٨ هفته به تاخیر بیاندازند

به دلیل افزایش مداوم موارد COVID-19 در ایالت تگزاس ، سيستم آموزش تگزاس می گوید: مدارس می توانند شروع آموزش در محل مدرسه را به مدت چهار تا هشت هفته با تأیید در صورت لزوم به تأخیر اندازند.…