نشریه خبری کافه نیوز دالاس
مرور برچسب

تیراندازی

امریکا: سه نفر در جریان تیراندازی پلانو دستگیر شدند

سه نفر در جريان تیراندازی پلانو دستگیر شدند. بهمراه آنها تعداد زیادی اسلحه گرم ، هجده هزار دلار و تقریباً ٢٠٠٠ گلوله THC نيز توقيف شد. در تاريخ ١٠ سپتامبر سال جارى ، تيراندازى در بلوک 100…