نشریه خبری کافه نیوز دالاس
مرور برچسب

حمایت مالی آمریکا از مردمش

آیا باید منتظرچک دوم کمکی بخاطر کرونا بود؟

هنگام آغاز همه گیری کرونا، خیلی از کشورها هنوز نمی دانستند باید چه کنند. ابعاد انسانی و عاطفی از یک سوی و گستره نیاز درمانی از سوی دیگر خیلی از کشورهای دنیا را غافلگیر کرد به حدی که کشورهای…