نشریه خبری کافه نیوز دالاس
مرور برچسب

خیابان

نام‌گذاری‌ خیابان شجریان؛ حواشی ادامه دارند

سخنگوی شورای شهر تهران ایجاد دوقطبی "شهدا-شجریان" را دامن زدن به "شکاف‌های اجتماعی کاذب" خواند و ادعای فرمانداری در غیرقانونی بودن نام‌گذاری‌ را رد کرد. خانواده فخری‌زاده نیز با کندن تابلوی…