نشریه خبری کافه نیوز دالاس
مرور برچسب

دانش

ویروس کرونا از طریق غذاهای منجمد قابل انتقال نیست

متخصصان می‌گویند ویروس‌ها برای زنده ماندن به یک میزبان احتیاج دارند، بنابراین آنها در دمای سرد یا در معرض اشعه ماورای بنفش خورشید نمی‌توانند زندگی کنند. پس بسیار بعید است که ویروس کرونا…