نشریه خبری کافه نیوز دالاس
مرور برچسب

درگباشان جنسی

دیوان عالی آمریکا اخراج (LGBT) یا همان دگرباشان جنسی از کار را به دلیل موضوعیت جنسی ممنوع اعلان کرد

پس از سال 2015 که دیوان عالی آمریکا ازدواج همجنسگرایان را آزاد اعلان کرد، این دومین گام بزرگ این دیوان به تعبیر مدافعان حقوق دگرباشان جنسی در مسیر آسایش و حقوق دگرباشان جنسی می باشد.