نشریه خبری کافه نیوز دالاس
مرور برچسب

دیوان عالی برزیل

تنش در خیابان های برزیل بین هوادران حکومت و دیوان قضایی برزیل

به نظر می رسید که همه گیری ویروس کرونا در ابعاد جهانی، بتواند کمی و واقعا کمی، موجب بیداری ضمیر بشریت شود. اما گویی پس از گذشت چند ماه این موضوع هم در حال تبدیل شدن به امری عادی و توجه…