نشریه خبری کافه نیوز دالاس
مرور برچسب

رطوبت

تأثیر رطوبت هوا بر پراکندگی ریزذرات بزاقی حاوی کرونا

ریزذرات بزاقی پراکنده در هوا نقش مهمی در گسترش ویروس کرونا دارند. پژوهشگران می‌گویند هرچه رطوبت هوا بیشتر باشد این ریزذرات بیشتر در هوا معلق می‌مانند. اما کاهش رطوبت محیط‌های بسته هم برای…