نشریه خبری کافه نیوز دالاس
مرور برچسب

مدرسه های فریسکو

مدیریت مدرسه های منطقه فریسکو می گویند والدین باید مربی فرزندانشان که در ترم پاییز در خانه می مانند،…

مدیریت کل مدرسه های منطقه فریسکو اعلان کرده است برای دوره پاییز مدرسه ها، خانواده ها و دانش آموزان انتخاب می کنند که روش آموزش چهره به چهره بین آموزگاران و دانش آموزان که حالت حضوری در مدرسه…