نشریه خبری کافه نیوز دالاس
مرور برچسب

نبوغ،خودشناسی

همه افراد نبوغ پنهانی دارند؛ شما هم از این فهرست نبوغ خود را انتخاب کنید

از اینجا به بعد بدانید در چه چیزی بهترین هستید مردم اغلب وقتی کارم را می‌بینند؛ به من می‌گویند: «تو یک نابغه‌ای» و من پاسخ می‌دهم: «بسیار متشکرم، اما آنچه واقعا شاهد آن هستید؛ استفاده از…