نشریه خبری کافه نیوز دالاس
مرور برچسب

همجوشی هسته ای

مونتاژ راکتور همجوشی هسته‌ای در فرانسه آغاز شد

سرهم‌کردن نیروگاهی که قرار است در آن همجوشی هسته‌ا‌ی رخ دهد در فرانسه آغاز شد. همجوشی هسته‌ای انرژی بسیاری آزاد می‌کند و برخلاف شکاف هسته‌ای ضایعات رادیواکتیو ندارد. سوار کردن قطعات…