نشریه خبری کافه نیوز دالاس
مرور برچسب

کلاب

صاحبان بارها در تگزاس به مخالفت علیه دستور فرماندار برای بسته ماندن بارها ادامه می دهند

صاحبان كلاب ها در شمال تگزاس نسبت به فرمان اجرائی ایالتی ماه جون که باعث تعطیلى بارها شد ، از فرماندار تگزاس گرگ ابوت عصبانی هستند. آنها در حال تکمیل فراخوانی هستند برای بازگشایی یا دریافت…