نشریه خبری کافه نیوز دالاس
مرور برچسب

کمیته مالی مجلس آمریکا

دیوان عالی آمریکا بار دیگر علیه ترامپ رای داد، اسناد مالیاتی ترامپ باید در اختیار دادستانی قرار گیرد

دیوان عالی آمریکا حکم داد که یک دادستانی نیویورک می‌تواند به اسناد مالیاتی دونالد ترامپ دسترسی پیدا کند ولی این دیوان در حال حاضر از دسترسی مجلس نمایندگان آمریکا به همان اسناد جلوگیری کرد.