نشریه خبری کافه نیوز دالاس
مرور برچسب

shipping manager

اگر دنبال کار هستید برای شغلی با “عنوان مدیریت ارسال کالا ازخانه” اقدام نکنید!!

مدیر ارسال کالا یا بعبارتی Shipping Manager کاری به اصطلاح ساده است، بخصوص اگر از خانه باشد که در واقعیت اینکار هرگز از خانه صورت نمی گیرید و این عنوانی پوششی است.