نشریه خبری کافه نیوز دالاس
مرور برچسب

Southwest

شرکت هواپیمایى Southwest با افزایش تعداد پروازها، ‎بهداشت کابین هاى خود را افزایش داد

خطوط هوایی Southwest در راستاي افزايش ضدعفوني سازي بین پروازها ، ضدعفونى کمربند ایمنی و تمرکز روی دستشویی ها و سینی هاى مقابل مسافران را نيز اضافه كرده است. پس از گذشت تقریباً پنج ماه از…